Schiet hier binnen met een vuur pijl op de blaadjes, dan gaan ze branden. Zet daarna de ton op de knop in de vloer en ga door de deur. In de volgende kamer zijn 3 wachters, versla deze op de manier die het beste voor jou werkt. Ga nu de trap op en zet de blaadjes in de brand. Loop nu naar de andere kant en je ziet nog een knop in de grond. Ga er op staan en de bal zal het rad laten draaien. Ren zo snel mogelijk door de deur die net is open gegaan, steek nu weer de blaadjes in de brand en zet de ton op de knop. Ga door de deur, daar wacht de monnik weer op je.